Svet-Stranek.cz
Orelští Strážci

Hraničářský kodex:Vstoupej vzhůru,nikdy nepadej na zem.

Hraničářský kodex

Hraničářský kodex


1. Buď čestný ke druhým, adej jim znát, že čestnost je také očekávána od nich. 

2.Chvilková zuřivost sipošetile zahrává s pravdou: zachovávat si rozvahu je ctnost. 

3.Jakožto Hraničář vládnešmocí, a tvé síly rostou značně a nabitým věděním. Proto se uč prozíravostiv jejich užití . 

4.Odvaha a čest přestojínavždy. Jejich stopa zůstává, i když se hory rozsypaly v prach.

5. Zdrž se toho mluvit zleo druhých, protože ne všechny pravdy ,věci ti musejí být známy

6.Neopouštěj nikdy cestu Hraničáře.

7. Slovo Hraničáře musí mítplatnost zapsaného a odpřisáhnutého před svědky. Tudíž, dávej své slovostřídmě, ale stůj při něm železně. 


8.Hledejmoudrost.

9. Cvič se v sebeovládání a disciplíně avěř ,že tvůj velitel dělá pro tebe to nejlepší!

10. K sobě samým buďtepravdiví.

11. Zachovávej přátelství aoddanost těm, kteří se také tak zaručují. Posiluj ostatní Bratry a Sestry a oniať posilují tebe. 

12. Měj v sobě hrdost ahledej dokonalost mysli i těla. Neboť jak bylo řečeno: "Jak můžeš ctít jiné,když nepřiřkneš úctu nejprve sobě?"

13. Příroda je naše matka aživitelka , proto dbej ,aby se jí dařilo a bude žít plnohodnotným životem!!!

návštěvníků stránky
celkem39 955